tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
It's a chocolate, vanilla, gummy bear ice pop
I totally am in the mood for a buslimpop
viết bởi Alexis the holy grail 02 Tháng mười hai, 2013