tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To punch or beat someone until their lips are swollen and deformed.
Back off 'fo I buss yo shit
viết bởi b. holder 23 Tháng tám, 2004