tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
To go sell a drug of some kind.

Go bust a shot now doja!
viết bởi top shota 13 Tháng mười, 2007

Words related to bust a shot

doja drug drugs lick a shot sell shot