tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A towel that you catch your man sauce in. See also nut raghappy sock
I put my bust rag on mikes pillow.
viết bởi crank 25 Tháng tư, 2005

Words related to bust rag

cloth cum rag happy sock nut rag shammy sham wow sticky