tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
hair just above the anus trimmed neatly to resemble a mustash.
my your bustashio is neatly trimmed!
viết bởi ballabadolla 31 Tháng năm, 2010