tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A gay person
Justin bieber is a butt burgular
viết bởi Odin734826893781599 21 Tháng mười hai, 2013