Term used to describe one’s foul odor emitting from the anus. Also used to describe other foul odors not necessarily relative to the butt.

Stan reeks of butt funk because he's dirty.
viết bởi Dominic5160 14 Tháng tư, 2006
the unpleasant aroma that eminates from the crack of an unwashed buttock
bitch you need to wash that buttfunk from yo ass!!!
viết bởi crazy68 31 Tháng tám, 2009
A word originally created by siLus in 2003; word with many creative uses.
That kid is such a buttfunk; they buttfunked her to death.
viết bởi slugleet 21 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×