tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A ruckus in your butt; butt sex
We are going to have butt ruckus
viết bởi benzy benson 10 Tháng bảy, 2011