Top Definition
The coldest of cold. Colder than butt ass freezing.When you walk outside and you want to cry from the wind and cold temperatures.
Do I have to walk the dog? It's butt ass cold out there.
viết bởi Zildjian01 21 Tháng sáu, 2006
When it's obscenely cold outside.

Colder than "Friggin Cold" but not quite as cold as "Balls Frozen To Inner Thigh Cold".
I walked outside this morning to go to class and it was butt-ass cold outside! I feel bad for the local *urban outdoorsmen.

*Homeless population.
viết bởi UNC_UNC_UNC 01 Tháng hai, 2011
When you are outdoors and it is incredibly cold out.
DAMN! its butt-ass cold out!
viết bởi boshk 08 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×