tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
unlike butter fingers in that the entire hand is covered in butter. a greater degree of butter fingers..
i cant believe he didnt catch that..he's sucha butter hands!
viết bởi birdback 27 Tháng chín, 2009