tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A girl who is exceptionally hot. But-her-wang.
Butter face is bad, but butter wang is far worse.
viết bởi woody 25 Tháng năm, 2003