Top Definition
<adj> When describing a female, everything about her is appealing except for her shoes
(hot girl walks in)

Guy A: Oh oh oh! Her, mmm shes super fine...
Guy B: No shes not, shes a buttershoes
Guy A: A what?
Guy B: A buttershoes, everthing about her is hot 'but her shoes'
Guy A: oh oh...
Guy B: I'm depressed from now
Guy A: I think I'm gonna be sick..
#buttershoes #shoes #but her shoes #hot #disgusting #depressed
viết bởi ukbajwa10 27 Tháng tám, 2010
2 Words related to buttershoes
A girl who is hot but her shoes (butter shoes).
Like 'butter face'.
Origins from the footlocker back to school ad
*Hot girl walks in wearing crocs*
Guy 1: Oh oh oh..look at her
Guy 2: Man she is super fine!
Guy 1: Wait no shes not, shes a butter shoes
Guy 2: Waht!?
Guy 1: Everything is hot but her shoes,
I mean look at those..Im depressed right now
Guy 2: Dude im gonna be sick!

*Average girl walks in wearing nikes*
Guy 1: Oh wait a minute..Im happy again
#butter #shoes #but her #nikes #crocs #face
viết bởi setkid 05 Tháng tám, 2010
Everything is attractive about the girl... except the shoes
Guy 1: She's hot!
Guy 2: No, she's a buttershoes.
Guy 1: A what?
Guy 2: Buttershoes. Everything is hot, but her shoes.
#but #her #shoes #she #is #hot #are #not #hawt #chick
viết bởi AMNlinkinparkfan115 04 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×