Top Definition
<adj> When describing a female, everything about her is appealing except for her shoes
(hot girl walks in)

Guy A: Oh oh oh! Her, mmm shes super fine...
Guy B: No shes not, shes a buttershoes
Guy A: A what?
Guy B: A buttershoes, everthing about her is hot 'but her shoes'
Guy A: oh oh...
Guy B: I'm depressed from now
Guy A: I think I'm gonna be sick..
viết bởi ukbajwa10 27 Tháng tám, 2010
2 Words related to buttershoes
A girl who is hot but her shoes (butter shoes).
Like 'butter face'.
Origins from the footlocker back to school ad
*Hot girl walks in wearing crocs*
Guy 1: Oh oh oh..look at her
Guy 2: Man she is super fine!
Guy 1: Wait no shes not, shes a butter shoes
Guy 2: Waht!?
Guy 1: Everything is hot but her shoes,
I mean look at those..Im depressed right now
Guy 2: Dude im gonna be sick!

*Average girl walks in wearing nikes*
Guy 1: Oh wait a minute..Im happy again
viết bởi setkid 05 Tháng tám, 2010
Everything is attractive about the girl... except the shoes
Guy 1: She's hot!
Guy 2: No, she's a buttershoes.
Guy 1: A what?
Guy 2: Buttershoes. Everything is hot, but her shoes.
viết bởi AMNlinkinparkfan115 04 Tháng chín, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×