Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
somthings thats {hot}, {raw}, good
That movie was the butteryhottness....
viết bởi Theresa Harris 04 Tháng tám, 2007
2 2

Words related to butteryhottness:

cool glamorous hot off da chain raw