tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Middle of fucking nowhere.
John: "Congratulations! I heard that you landed an academic position. Where will you be teaching?"

Jane:"Buttfuckville, Wisconsin."
viết bởi ScholaryScholar 26 Tháng mười một, 2010