tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
bunch of shitheads who go to farmville central high school
i take so many cool mirror pics cuhhh, cause i get booty and i'm in buttgang!
viết bởi fat gang 29 Tháng mười hai, 2011