tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
You buttiss!
Craig is the buttiss.
viết bởi Albert 21 Tháng chín, 2003