tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
incredibly crowded
The pool hall was butts to nuts so we left.
viết bởi Nigga B 25 Tháng tư, 2003
 
2.
2 guys riding on the same motorcyle
Carl was riding butts to nuts with Dave on his motorcycle
viết bởi Dum D 14 Tháng mười, 2010