tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To be shot, esp. killed, by a gun.
"If I buy one, you muddafucka, I'm not gonna buy it from you."

-Al Pacino in SERPICO
viết bởi francisherrimann 13 Tháng năm, 2009