Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The intense feeling of pleasure obtained through purchasing consumer products.
"I had an amazing buymax when I ordered a new TV"
viết bởi tweettweet 14 Tháng một, 2008
1 2