Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
to respond or reply to, esp. regarding e-mail, IM, etc.
Hey we should go do something tonight...buzz back if you have any ideas
viết bởi 3e_fro 20 Tháng ba, 2005
7 0