tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the jamaican way of saying "boy"
yo , reel rude bwai iyadey
viết bởi rudebwai 12 Tháng ba, 2005