Top Definition
Your superior (litteraly translated:master as in "slavemaster")
I worship my Bwana, though I wish he'd stop whipping!
viết bởi Lastpagan 14 Tháng một, 2011
Professional Hunters in Africa are called bwana. Swahili for boss
Must I carry your rifle, Bwana.
viết bởi bwanagirl 11 Tháng mười một, 2003
Swahili word meaning "Sir" or "Lord." Swahili word meaning "Boss" or "Spirit." Used in old Tarzan movies, incorrectly to denote white men. It's also the name of a very large pit bull in Florida.
The Bwana is coming.
viết bởi Bwanadog 26 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×