tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
wow i luv her she so funni and cute just omg hehe haha
him: man i was up all night reading byej4de's tweets

her: OH ya she just so funni but i funnier rightz?!

him: no
viết bởi i'm byej4de 06 Tháng mười một, 2012