a vegetable that smells like shit
Ihate Cabbages they smell like shit
viết bởi Sean Vernon 23 Tháng mười hai, 2003
To cabbage someone.
Usually a term used when trying to freak out a person who is tripping (inebriated on a psychotomimetic substance.)
I cabbed <name> out!
Dude, stop trying to cabbage me!
viết bởi ^MisterJingo^ 18 Tháng mười hai, 2003
The opposite of savage. If you are not a straight up savage you are called a piece of cabbage.
Josh is a piece of cabbage! No way he a savage.
viết bởi Kelly.carly.llama 27 Tháng tám, 2016
A desirable, nice or visually appealing butt.
"Damn bro, she got cabbage"
"Look behind you, cabbage"
Booty
Cakes
Ass
via giphy
viết bởi Grocery_Bag 29 Tháng tư, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×