tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
those goosebumps you get right before you take a dump.
damn, i need to shit. i feel the caca chills coming on.
viết bởi Ron Wood 01 Tháng mười một, 2006

Words related to caca chills

caca chill chills dump shit