tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A term used to express woe or derision.
Cacabeans! I just ran over my dog.
viết bởi p00pd00d 10 Tháng sáu, 2003