tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A shithole like afphcanitstan
"No blown up crap like caccastan."
viết bởi Peeman1 18 Tháng bảy, 2003