tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Breasts
Wow! Look at the cachungas on that sweet momma!
viết bởi Gavin 02 Tháng chín, 2003