tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1. scouting for the cack

2. looking for some cock
DAAAAM girl we needs to go cack huntin!
viết bởi Cody Tripp; Angel Tripp 24 Tháng ba, 2007