Top Definition
to thrust forcefully with ones erect penis
I will cack joust you in the back
viết bởi Mitchelll 03 Tháng chín, 2006
the above definition is actually refferring to a cockjoust which is the thrusting of an erect penis. cackjoust is in fact referring to a homosexual person. cack meaning shit , poo. joust meaning - push , thrust , ie . the thrusting of a penis into an anus (cack)genrally of a male.
err. dude you are a fucking cack jouster

you blatenly cackjoust on da reg , you fag.
viết bởi Jack Da Rippa 13 Tháng năm, 2005
1.To thrust with an erect male penis

Did you see Will cack joust that girls face?
Or
I will cack joust your eye out!
viết bởi wpiiltlt 22 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×