tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
(noun) fanatic, zealot, sheep, follower..
Yo, quit playing Me so close, You fuckin' Cack Passenger.
viết bởi Beacon Hill Low Life 23 Tháng bảy, 2002