tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
noun. The anus. The poo chute.
My Sigmund Freud's are killing me. It feels like I'm passing broken glass through my cack pipe.
viết bởi wotsit 05 Tháng chín, 2003