tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To smooch a cock. Means Cock Smooch
Man, I sure want to smooch his cack

I could go for a good cack smoochin' right now
viết bởi Troggy 26 Tháng một, 2005