tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another word for the arsehole
i rubbed my arse to hard and sprung a leek in my cack valve
viết bởi POWER B 13 Tháng năm, 2003