tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
"Carolina"- General term. South Carolina and/or North Carolina.
"We be dem bad-ass cats from da Cackalack!"
viết bởi KillaHurtZ 11 Tháng một, 2006
 
2.
NC, greatest place on earth.
I am from cackalack.
viết bởi the one letter guy 08 Tháng ba, 2005