tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Homosexual transformer who can turn into a cack.
Also know as Kevin.
That guy is such a cackatron.
viết bởi Econostud 09 Tháng mười hai, 2004