tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the noise heard from a gathering of blacks.
I was overwhelmed with the loud cackling I heard as soon as I walked into KFC!
viết bởi bigjon0409 13 Tháng mười một, 2013