tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
brandon mcleod, sometimes shortened to cackn or cackn(some other nickname.)
eyy cacknbolls whats poppin for tonight?
viết bởi heartless harley 09 Tháng mười một, 2008