tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person that gives it up the chocolate starfish!
baby.. . . give it to me up my cackpipe hard and fast!!
viết bởi slim 11 Tháng sáu, 2004