tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the act of being even more retarded then hilary clinton.
U R a freaking calaberdan!
viết bởi ash3r 05 Tháng hai, 2008

Words related to calaberdan

r tard shit ass konkey whacker shmuck sped stupid poop