tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Boy who is obsessed with Naruto and school.
Calbing is guilty of calvincest.
viết bởi Kleenex 06 Tháng hai, 2005