tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
marijuana that is particularly potent, originating in california
yo man you got a dime sack of cali buzz
viết bởi Jeffrey McDougal 21 Tháng chín, 2006

Words related to cali buzz

dime dub grass green mary jane weed