Top Definition
Calicano 1. -A native born person from California who is bilingual speaking both English & Spanish.
Calicano 2. -Anything creole in origin of the Anglo-Spanish heritage of California.
1. The guy isn't Mexican, he's from California and speaks Spanish like a Calicano.
2. These Rancho Santa Barbara enchiladas are pure authentic Calicano cooking.
3. That fresh orange-habanero salsa at the BBQ was Fuc#kin Nuclear Calicano!
#californication #californio #pacific coast creole #chicano #angelino #santa barbaran #tejon #chili chomper...tejano #texan #californian
viết bởi Calicanorican 26 Tháng mười, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×