tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Shoes that faggot skateboard wannabes wear.
"Look at the poser wearing those calicuts, im gonna kick him in the nuts"
viết bởi sonny bags 22 Tháng chín, 2007