tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
cali- da (chinese for girl nerd)

1. a girl described as one who likes to study

2. someone who dates hot nerds

3. a tall woman
hey calida, why you dating point dexter?
viết bởi hey 01 Tháng mười hai, 2004