tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a plant that grows in a hot climate; xerophyte. Also called calidophile.
Cacti are calidophytes.
viết bởi uttam maharjan 31 Tháng mười, 2010