spanish for 'hot' as in "she's hot"
'what you think bout this one?'
'hmmm... caliente'
viết bởi :leo: 03 Tháng tám, 2005
if this spanish word is translated into english, it means hot as in attractive, which is something not bad at all. but, on the contrary, to the spanish it means promiscuous
Mrs. Spanish Teacher: Blake, please describe Emily.
Blake: Uh...Emily es rubia?
Mrs Spanish Teacher: Okay, she has more chracteristics than THAT
Adrian (in the back of the classroom): Emily es muy caliente!!
The whole class laughs
Mrs. Spanish Teacher: Okay, Adrian, if you went to Mexico and said that to a young lady, you would get slapped.
Adrian: Why?
Mrs Spanish Teacher gives explanation
The whole class laughs once again
rotflmao!
that is a true story!!
viết bởi The Bombdiggietest 20 Tháng một, 2007
spanish for "hot/ready to go (sexually)"
person1- "yo estoy muy caliente"
person2- "why do u have a boner?"
viết bởi spanishteacher101 27 Tháng mười hai, 2011
Travis Garcia
travis is mucho caliente
viết bởi Nananah y Klan 05 Tháng tư, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×