tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
slang for "white people slang"
dude is califorian slang
viết bởi Belmontian 02 Tháng chín, 2006