tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Another term for weed, kush, blow, etc.
Pothead 1: Hey, you got that California Basil on you?

Pothead 2: yeah, here you go man, light up.
viết bởi gti116 16 Tháng mười một, 2013