tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A slang name for the drug cocaine.
Hey homie, can I get a kilo of some of that good california bam bam.
viết bởi 2pac91 13 Tháng năm, 2011